Kunstschilder Cor Wouters
Let op: Door een fout in de manier waarop websites op iOS versies voor 9.3 worden uitgelijnd,
wordt deze site op uw apparaat mogelijk niet juist weergegeven, onze excuses voor dit ongemak.
We raden u aan om een update naar een recente versie van iOS uit te voeren om dit op te lossen.

Vrijwaringsclausule voor www.corwouters.nl

Kunstschilder Cornelis Johannes Wouters, hierna C.J. Wouters en ontwerper David Daniël Wouters, hierna
D.D. Wouters, verlenen hierbij toegang tot www.corwouters.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie
en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
C.J. Wouters danwel D.D. Wouters, behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u vooraf mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud van "de Website" zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud, of delen daarvan onvolledig en/of onjuist zijn.
De materialen op "de Website" worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid,
en kunnen elk moment wijzigen zonder voorafgaande melding van C.J. Wouters of D.D. Wouters aan de gebruiker.

In het bijzonder zijn alle prijzen en eenheden op "de Website" onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor gevolgen van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand noch aansprakelijkheid aanvaard daarop.
Voor op deze site opgenomen links naar sites of diensten van derden kan nimmer aansprakelijkheid worden aanvaard.

Auteursrechten

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming zoals geldend onder Nederlands recht. De werken op deze site
dienen enkel ter referentie bij het opzoeken naar door C.J. Wouters vervaardigde schilderijen, hierna kunstwerken.
Het is niet is toegestaan de kunstwerken, "de Website" (of delen daarvan) te verveelvoudigen, door te zenden of
beschikbaar te stellen op een netwerk, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
kunstschilder Cornelis Johannes Wouters en ontwerper David Daniël Wouters, behoudens dan het delen ervan op
social media of door het bekijken er van op één (1) enkele computer en/of het printen van één (1) enkele hardcopy.

Tevens verzoeken we u met klem, niet te hotlinken & deze website niet te framen of te embedden.

Cookie melding

Deze website gebruikt cookies en/of scripts van Google om uw gebruik van deze site geanonimiseerd
te analyseren, moderne functionaliteit en effectiviteit mogelijk te maken en het tonen van advertenties.

Tevens gebruiken we daarnaast ook nog cookies en/of scripts van onder andere
Facebook, Twitter & LinkedIn om social media integratie mogelijk te maken.

We informeren de gebruiker hier van, via een notificatiebalk, bij het eerste bezoek aan deze website.

voorbehouden rechten website ontwerp

Origineel ontwerp door ddMedia | DaveFlash

Dit thema is (deels) geïnspireerd en/of gebaseerd op bestaande thema's zoals gebruikt door andere platformen,
inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen van Weebly, WordPress, Joomla, Squarespace, Blogger en anderen.
Als zodanig kan dit thema al-dan-niet een aantal elementen van ontwerpen van genoemde platformen bevatten.
Overeenkomsten met bestaande ontwerpen/opmaken, is onbedoeld & niet krachtens toepasselijke auteursrecht.

Bijgevolg, ben ik de enkele copyrighthouder voor dit origineel werk. Gebruik anders dan op deze website is verboden.

Een generieke versie van dit thema kan gevonden worden op mijn github, 6 maanden na publicatie van deze website.

© 2016 David Daniël Wouters
alleen voor gebruik op deze site.

De hierboven opgenomen clausules kunnen van tijd tot tijd wijzigen. © 2016 C.J. Wouters & D.D. Wouters
Alle rechten voorbehouden. v1.02nld